Automatyczny odpowietrznik instalacji co- rodzaje odpowietrzników

Odpowietrzniki

 
 

Odpowietrzniki, czyli jak chronić instalacje grzewcze i chłodnicze?

Woda jako czynnik transportujący ciepło jest niezwykle popularna zarówno w małych instalacjach domowych, jak i wielkich sieciach przemysłowych czy ciepłowniczych. Zawdzięcza to swoim parametrom fizycznym takim jak: duże ciepło właściwe, stan skupienia w zakresie stosowanej temperatury, gęstość. Należy jednak zdawać sobie sprawę z właściwości, które z kolei powodują problemy w zastosowaniu wody jako nośnika energii cieplnej.

 

Powietrze w instalacjach
W zależności od występujących wartości ciśnienia i temperatury w danym punkcie instalacji, gazy tam występujące będą się rozpuszczać w wodzie lub z niej wydzielać. Zauważono, że powietrze w instalacjach może występować w trzech postaciach:

 

 
 
 • wolne powietrze - przedostające się do instalacji w wyniku jej napełniania/dopełniania lub przez uszkodzone przeponowe naczynia zbiorcze i inną armaturę, drogą dyfuzji przez mikronieszczelności materia łów (niewłaściwy projekt) czy złącza hydrauliczne (złe wykonanie instalacji)

 • mikropęcherze powietrza - "bąble" gazowe o wielkościach 0,05 do 0,01 mm, które usuwa się za pomocą separatorów powietrza

 • powietrze związane - pomiędzy molekułami wody. To właśnie powietrze zamienia się w tzw. mikropęcherze podczas zmian temperatury i ciśnienia zgodnie z opisanym prawem Henry’ego.

 

 
 

Usuwanie "poduszek powietrznych"

Duże obszary powietrza - "poduszki powietrzne" w urządzeniach, armaturze, grzejnikach i rurociągach oraz powietrze w najwyższych punktach instalacji i końcówkach pionów – likwidowane są przez automatyczne odpowietrzniki, które działają na bazie układu pływak-zawór. Z pozoru to banalnie proste w konstrukcji urządzenie, w praktyce, poza nielicznymi wyjątkami, nastręcza ciągłych kłopotów nie tylko użytkownikom, ale też wykonawcom i firmom instalacyjnym. Jak twierdzi ludowe porzekadło "diabeł tkwi w szczegółach" i właśnie te szczegóły powodują, że proste i tanie odpowietrzniki automatyczne nie działają. Często spotyka się odpowietrzniki z zakręconym wyjściem powietrza, aby uniknąć ciągłego wycieku wody. Czy jednak taki odpowietrznik można nazywać automatycznym?

 

 
 

Budowa a działanie odpowietrzników

Konstrukcja zaworu z wysokiej jakości materiałów zapewniająca jego szczelność po usunięciu powietrza ma wielkie znaczenie. Jednocześnie zawór ma umożliwiać aktywne, czyli wydajne napowietrzanie instalacji w przypadku jej opróżniania. Niestety nieliczne firmy kontrolują każdy montowany w odpowietrzniku zawór, za pomocą mikroskopu i sprawdzają jego działanie na stanowisku testowym, używając wody i powietrza.

 

 
 

Efekt kapilarny to wynik zbyt małej średnicy wejścia wody do komory odpowietrznika. W wyniku napięcia powierzchniowego wody powstaje "korek" uniemożliwiający ujście powietrza z "poduszki powietrznej" na dojściu do odpowietrznika. Praktyczne rozwiązanie to stosowanie odpowietrzników o dużej średnicy wejściowej, gdzie rozmiar 1/2" jest optymalny i wystarczający dla uniknięcia efektu kapilarnego.
Duża komora pływakowa zapewnia swobodny, laminarny przepływ powietrza, umożliwiając efektywne odpowietrzanie, a znaczna wysokość bezpieczeństwa H chroni zawór przed zanieczyszczeniami od wody instalacyjnej. Duża wysokość H to także możliwość poprawnej pracy pod wysokim ciśnieniem występującym w instalacjach. Na dowód istnienia różnych konstrukcji, możemy tu podać przykładowo, że zdarzają się odpowietrzniki z wysokością bezpieczeństwa rzędu 10 mm, najlepsze zaś konstrukcje powyżej z 40 mm.
Materiały wysokiej jakości gwarantują trwałość i niezawodność odpowietrznika. Właściwy materiał pływaka to odporność na wysoką temperaturę, czy też agresywne media grzewcze. W odpowietrznikach automatycznych renomowanych producentów dostępne są pływaki i całe korpusy ze stali nierdzewnej.

 

 
 

Prawo Henry’ego

Woda to miejsce powstawania życia wszelkich organizmów żywych. Proste pytanie, dlaczego ryby mogą żyć w wodzie, skąd biorą tlen do życia? Woda ma naturalną własność do absorbcji powietrza, a bardziej ogólnie różnych gazów. Zjawisko odkrył i zbadał angielski fizyk i chemik William Henry na początku XIX wieku. W 1803 roku opisał on zasadę zwaną obecnie prawem Henry’ego:
"W danym ciśnieniu i temperaturze ciecz (woda) zawiera pewną ilość rozpuszczonych gazów. Rozpuszczalność gazów w cieczach maleje wraz ze wzrostem temperatury i obniżaniem ciśnienia i odwrotnie, rozpuszczalność gazów w cieczach rośnie wraz z obniżaniem się temperatury i wzrostem ciśnienia".

 

 
 
 
 

Jak działa odpowietrznik?
 

Podczas napływu powietrza, obniża się poziom wody. Pływak opada i zawór w górnej części odpowietrznika otwiera się, a powietrze opuszcza instalację. Gdy rośnie poziom wody, zawór zamyka się, kończąc cykl odpowietrzania. Co w takim razie powoduje, że większość automatycznych odpowietrzników nie działa lub przestaje działać zaraz po zamontowaniu w instalacji? Cóż, aby odpowietrznik działał właściwie, i przez wiele lat musi zostać równocześnie spełnionych kilka warunków:

 • trwała i niezawodna konstrukcja zaworu wypływu powietrza

 • kontrola jakości każdego wyprodukowanego urządzenia

 • duża średnica wejścia wody (wymiar D), by uniknąć efektu kapilarnego

 • duża wysokość bezpieczeństwa (wymiar H) oraz stosunkowo duża wielkość komory pływaka

 • wysoka jakość materiałów i części składowych odpowietrznika

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowietrzniki do wody użytkowej, ścieków i przemysłu

 
 

ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 
1.10, 1.11, 1.20

 

 • Medium : ciecze, gazy

 • Ciśnienie nominalne : PN 32/15 - 200/150

 • Ciśnienie robocze : 0-40 bar w różnych zakresach

 • Temperatura : max. 200°C

 • Przepływ : do 7.900 Nm³/h

 

 

1.10

 

1.11

 

1.20

 
 
 
 
 

ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 
1.12, 1.321.12 G 1/2-21.12 DN 65-100

 

 • Medium : ciecze, gazy, powietrze

 • Ciśnienie nominalne : PN 16

 • Przyłącze : G 3/4 - 2, DN 25 - 100

 • Ciśnienie robocze : G 3/4 do 16 bar w 3 wykonaniach, inne do 16 bar w 4 wykonaniach

 • Temperatura : max. 130 °C

 • Przepływ : do 248 Nm³/h

 • Wykonanie : wykonane ze stali CrNiMo

 

 

1.32

 

1.32

 

1.32

 

1.32

 
 
 
 
 
 

ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 1.48
 

 • Medium : ciecze, gazy, powietrze

 • Ciśnienie nominalne : PN 16

 • Przyłącze : G 1/2

 • Ciśnienie robocze : 0 - 25 bar w różnych zakresach

 • Temperatura : max. 150 °C

 • Przepływ : 0,5 - 185 Nm³/h

 

 
 
 
 

ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 1.74
 

 • Medium : ciecze, gazy, powietrze

 • Ciśnienie nominalne : PN 16

 • Przyłącze : DN 50-150

 • Ciśnienie robocze : max. 8 bar

 • Temperatura : max. 130 °C

 • Przepływ : 160 - 1.550 Nm³/h

 • Wykonanie : wykonane ze stali CrNiMo

 

 
 
 
 

ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 3.50
 

 • Medium : ciecze, gazy, powietrze

 • Ciśnienie nominalne : PN 6-40

 • Przyłącze : DN 100-300

 • Temperatura : max. 80 °C

 • Przepływ : do 1.570 - 12.400 Nm³/h

 • Ciśnienie robocze : na zapytanie

 

 
 
 
 

ZAWORY ZA- I ODPOWIETRZAJĄCE 3.52
 

 • Medium : ciecze, gazy, powietrze

 • Ciśnienie nominalne : PN 16

 • Przyłącze : DN 25-100

 • Ciśnienie robocze : DN 25-50 max. 12 bar, DN 65-100 max. 16 bar

 • Temperatura : max. 80 °C

 • Przepływ : do 3.400 Nm³/h przy delta p=0,5 bar

 • Wykonanie : wykonane ze stali CrNiMo

 

 
 
 
 

Fig. 918 / Fig. 917

Karta katalogowa 
 

 
 
 
 
 
 

Spirotop / Spirotop Solar

Unikalna konstrukcja tego niezwykle niezawodnego odpowietrznika została sprawdzona 
w licznych badania laboratoryjnych i testach praktycznych. Potwierdzeniem tego jest sprawne działanie odpowietrznika SPIROTOP w niezliczonych instalacjach w wielu 
krajach całego świata.
 

 • Specjalny mechanizm zaworu gwarantuje brak cieknięcia - nie ma potrzeby 

odcinania wyjścia odpowietrznika. Nagwintowana końcówka umożliwia założenie 
rurki i odprowadzenie gazów poza miejsce montażu odpowietrznika

 • Konstrukcja komory odpowietrznika chroni mechanizm zaworu przed zanieczyszczeniem. Odpowiednia objętość zapewnia swobodny laminarny 

przepływ powietrza

 • Solidna obudowa z brązu gwarantuje wieloletnie bezawaryjne działanie.

 

 
 

Korzyści stosowania odpowietrznika SPIROTOP:

 • bezobsługowe działanie

 • ciągłe i nieprzerwane odpowietrzanie

 • odporny na uszkodzenia zawór odpowietrzający

 • szybkie usuwanie dużych poduszek powietrza z instalacji

 • automatyczne napowietrzanie przy opróżnianiu instalacji

 • oszczędność kosztów związanych z obsługą urządzenia

Jest to automatyczny odpowietrznik, który szybko i wydajnie usuwa duże ilości powietrza z instalacji. Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby było bezobsługowe i działało nieprzerwanie przez długie lata.
Całe powietrze w postaci pęcherzy i mikropęcherzy, które jest w stanie się unieść do kolektora zbiorczego, jest usuwane poza czynnik grzewczy. Urządzenia dostępne są w wykonaniach specjalnych na wyższą temperaturę i ciśnienie, ze stali nierdzewnej i do instalacji z kolektorami słonecznymi.

Karta katalogowa Spirotop  
Karta katalogowa Spirotop Solar  

 

 
 

SPIROVENT`AIR - mosiężny

Jest to urządzenie, które zapewni w ciągły sposób separację powietrza z każdej instalacji wodnej, czyniąc ją wolną od powietrza.
• zaczep nośny, ułatwiający montaż
• duża grubość korpusu gwarantuje trwałość eksploatacji
• głównym elementem SPIROVENT`AIR jest specjalna rura SPIRO zaprojektowana do wychwycenia najmniejszych mikropęcherzy przy minimalnych oporach przepływu
• zawór powietrza - odpowietrznik automatyczny eliminujący możliwość jakichkolwiek przecieków oraz manipulacji przy zamykaniu lub otwieraniu. 
Na życzenie dostarczany z nagwintowaną końcówką dla podłączenia wężyka odprowadzającego wychwycone powietrze i gazy poza pomieszczenie
• komora powietrza tak zaprojektowana, aby zanieczyszczenia stałe nie mogły dotrzeć do zaworu powietrza
• boczny zawór używany do odpowietrzania przy napełnianiu instalacji oraz zebrania przepływającej piany
• dostępnych jest wiele różnych połączeń w rozmiarach do 300 mm z końcówkami do wspawania lub z kołnierzami
• krócieć odpływowy może służyć do zamontowania zaworu, czujnika temperatury lub ciśnienia

 

 
 
 

Korzyści stosowania odpowietrznika SPIROVENT`AIR:

• nie potrzeba żadnego dodatkowego odpowietrzania
• przedłużona żywotność elementów instalacji
• optymalne przekazywanie ciepła
• eliminacja korozji i kawitacji pomp powodowanych zwykle przez powietrze
• wyciszenie pracy instalacji
Pozwala on wyeliminować nie tylko uprzednio wydzielone przepływające powietrze, ale również niezliczone mikropęcherze. W ten sposób SPIROVENT`AIR może usunąć rozpuszczone gazy z wody uzdatniając ją do postaci wysoce absorpcyjnej.
W tej grupie występują urządzenia z przyłączami gwintowanymi i zaciskowymi do montażu pionowego (22mm, 3/4", 1") i poziomego (22mm, 3/4", 1', 1 1/4', 1 1/2" oraz 2"). Urządzenia dostępne są w wykonaniach specjalnych na wyższą temperaturę do 180°C i ciśnienie do 25 bar, ze stali nierdzewnej i do instalacji z kolektorami słonecznymi.

Karta informacyjna SPIROVENT`AIR / SPIROVENT`DIRT mosiężny 2"  
 

 
 

SPIROVENT`AIR - stalowy

Sercem urządzenia jest specjalna rura SPIRO wykonana z lutownej siatki miedzianej, która tworzy przestrzeń zwolnienia (uspokojenia) przepływu wody wewnątrz urządzenia SPIROVENT`AIR. Nawet najmniejsze mikropęcherze, które znajdują się w głównym strumieniu poczas przepływu mają możliwość wytrącania się.
 

 
 
 

Powietrze zbiera się w komorze kolekcyjnej, a następnie zostaje wydalone przez zawór powietrza - automatyczny odpowietrznik. Przepływająca i wydzielana piana i zanieczyszczenia usuwa się przez zawór znajdujący się w górnej części urządzenia.
W tej grupie występują urządzenia z przyłączami do spawania lub z połączeniami kołnierzowymi, standardowo w zakresie średnic 50 do 300mm. Dodatkowo występuje również separator o przyłączach gwintowanych średnicy 2" (gwint zewnętrzny).

Na życzenie możliwe jest wykonanie urządzeń o większej średnicach oraz w wykonaniach specjalnych na wyższą temperaturę i ciśnienie i ze stali nierdzewnej.
Dla separatorów stalowych SPIROVENT'AIR typu BA dla wielkości DN50 - DN 150 dostępne są gotowe uniwersalne izolacje 
z pianki poliuretanowej.

Instrukcja obsługi SPIROVENT`AIR stalowy  
Instrukcja obsługi SPIROVENT`AIR gwint 2" 
 

 
 

SPIROVENT`AIR Hiflow - stalowy
 

SPIROVENT`AIR wykonywany jest w wersji HI-Flow dla instalacji chłodniczych - duże przepływy czynnika większe - niż w instalacjach ciepłowniczych. W tej grupie występują urządzenia z przyłączami do spawania lub z połączeniami kołnierzowymi, standardowo 
w zakresie średnic 50 do 300mm.
Na życzenie możliwe jest wykonanie urządzeń o większej średnicach oraz w wykonaniach specjalnych na wyższą temperaturę i ciśnienie i ze stali nierdzewnej.
Instrukcja obsługi SPIROVENT`AIR Hiflow stal 94kB