Flexvent i Flexvent Super firmy Flamco

FLAMCO

Firma oferuje dwa typy odpowietrzników automatycznych o nazwach handlowych Flexvent i Flexvent Super.

 

Flexvent  – odpowietrznik o bardzo małej średnicy korpusu (32 mm), dostępny w wykonaniu prostym i kątowym (Flexvent H - do montażu w grzejnikach), z automatycznym zaworem zwrotnym lub bez (zob. Tabela 1). Układ mechanicznej dźwigni obejmuje zawór wydmuchowy w sposób nieckowaty dzięki czemu zawór chroniony jest przed zanieczyszczeniem. Dodatkowo, w stanie zamkniętym  przed dźwignią znajduje się  zapas powietrza,  wrażliwe elementy zaworu są więc zawsze suche i nie mają styczności z  wodą. Uruchamianie odpowietrzników Flexvent następuje poprzez przekręcenie czerwonej dźwigni o jeden obrót.

Fot. Flamco flexvent: u góry z zaworem stopowym, u dołu - w wersji horyzontalnej flexvent H.

 

Flexvent Super (Fot. 9) -  Zawór odpowietrzający o stożkowym korpusie i stosunkowo dużej wysokości (119 mm). Uzyskuje się dzięki temu dużą odległość pomiędzy powierzchnią wody i zaworem wydmuchowym, co wyklucza zanieczyszczenie zaworu. Model powyższy posiada dużą wydajność (średnio 5-cio krotnie większą od odpowietrznika Flexvent), przy ciśnieniu 2 bar, zdolność wydmuchowa wynosi aż 4000 l/h. Nadaje się więc do odpowietrzania szczególnie niekorzystnie położonych części zładu, gdzie mogą się gromadzić znaczne ilości powietrza.

 

wg http://www.instsani.webd.pl/odpoplyw.htm