Jak ręcznie odpowietrzyć kaloryfer? Odpowietrzniki ręczne.

Charakterystyka odpowietrzników ręcznych

Zawory odpowietrzające ręczne regulowane są przy użyciu śrubokrętu, klucza lub pokrętła ręcznego. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami i łatwością obsługi. Można je jednocześnie montować w każdej pozycji. Z uwagi na małą wydajność nadają się głównie do miejscowego odpowietrzania pojedynczych grzejników, rozdzielaczy, etc. 

Na (Fot. 1 i 2) przedstawiono dwa typy odpowietrzników ręcznych(...). Zawór odpowietrzający  (Fot. 1) z ręcznym pokrętłem cechuje mała średnica gwintu 1/8-3/8”. Zawór ten może być więc stosowany zamiennie z kurkami spustowymi w zaworach przelotowych. Korki odpowietrzające (Fot. 2) dostępne są w dwóch wykonaniach:

-          1 – korek odpowietrzający z możliwością ustawiania otworu wylotowego (wykonanie ½”)

-          2 – korek odpowietrzający z otworem wylotowym stałym (wykonanie ½” i ¾”)

Wszystkie powyższe rozwiązania przystosowane są do pracy przy ciśnieniu roboczym do 14 bar i temp. do 120°C.

wg http://www.instsani.webd.pl/odporecz.htm

Fot. Ręczne odpowietrzanie grzejnika