Odpowietrznik automatyczny - jak działa?

Fragment opisu działania odpowietrzników automatycznych

   W odróżnieniu do odpowietrzników ręcznych odpowietrzniki automatyczne działają samoczynnie dzięki wbudowanym zamknięciom pływakowym. Przeznaczone są do odpowietrzania:

-          grzejników ściennych i sufitowych, schładzania sufitowego

-          ogrzewań podłogowych

-          rozdzielaczy kotłowych i kotłów

-          końcowych odcinków pionów c.o.

-          naczyń wzbiorczych zamkniętych

oraz jako element odpowietrzający w separatorach powietrza.

W zależności od typu, odpowietrzniki automatyczne mogą być montowane:

-          tylko pionowo (zawory automatyczne pionowe)

-          tylko poziomo (zawory automatyczne poziome)

Wydajność odpowietrzników automatycznych nazywana jest zdolnością wydmuchową i zależy od średnicy wylotowej zaworu oraz nadciśnienia panującego w miejscu przyłączenia odpowietrznika..

Odpowietrzniki automatyczne są czułe na zanieczyszczenia zawarte w wodzie instalacyjnej. Należy więc umożliwić ich okresową konserwację. Jeśli odpowietrznik nie ma w swojej konstrukcji zaworu odcinającego, należy przed odpowietrznikiem zamontować zawór stopowy (Rys. 1).

Fot. Odpowietrznik z zaworem stopowym motylkowym

 

Zasada działania

 

            Zdecydowana większość oferowanych na rynku odpowietrzników automatycznych ma zbliżoną budowę i zasadę działania. W każdym z nich wyróżnić można: mosiężny korpus, pływak, zawór pływakowy (wydmuchowy)  . Przy zapowietrzonej instalacji korpus odpowietrznika wypełniony jest powietrzem, tym samym pływak opada pod własnym ciężarem i otwiera zawór pływakowy. Otwarcie zaworu powoduje usunięcie fazy gazowej przez ciśnienie wody, po czym pływak ponownie unosi się do góry automatycznie zamykając zawór.

 

 

fragment, wg http://www.instsani.webd.pl/odpoplyw.htm