Odpowietrzniki automatyczne z kapturkiem higroskopijnym do grzejników

Odpowietrzniki automatyczne z kapturkiem higroskopijnym do grzejników

Automatyczny zawór odpowietrzający służy do automatycznego lub ręcznego usuwania gazów zgromadzonych w grzejnikach. Zasada działania opiera się na zjawisku rozszerzalności celulozy pod wpływem wilgoci. Kapturek higroskopijny zawiera wewnątrz obudowy specjalne krążki z włókien celulozy, które tworzą wkład uszczelniający. W stanie suchym krążki wykonane z tego materiału pozostawiają wolną przestrzeń, przez którą wydostaje się powietrze nagromadzone w grzejniku. Po wydostaniu się powietrza na zewnątrz do krążków dociera woda, co spowoduje wzrost ich objętości w gnieździe o 50%. Skutkiem tego jest zamknięcie się całej wolnej przestrzeni i zablokowanie wypływu wody na podłogę. 
W sytuacji kiedy w górnej części grzejnika zbierze się powietrze, nastąpi wysuszenie się krążków i wrócą one do wielkości pierwotnej. Wówczas to ponownie powstanie wolna przestrzeń pozwalająca na wypuszczenie powietrza z grzejnika. Czas wysychania krążków zależy od temperatury wody. Urządzenie nie wymaga konserwacji innej niż okresowe usuwanie niewielkich zanieczyszczeń, które mogłyby zamknąć otwory wylotowe. W przypadku zużycia się krążków celulozowych (co objawia się wyciekiem wody) w pozycji pracy automatycznej oraz nie rzadziej niż raz na 3 lata należy wymienić kapturek higroskopijny na nowy. Jest to spowodowane ograniczoną żywotnością krążków celulozowych. Wymiana polega na całkowitym wykręceniu kapturka z korpusu zaworu i wkręceniu nowego. Podczas wymiany wypływ wody na zewnątrz zostanie zablokowany przez element zwrotny (stalowa kulka + sprężyna).

wg http://www.instalator.pl/2013/10/abc-odpowietrzania-instalacji-grzejnik-..., fragment